POSLOVNI PARTNERI – REFERENCE

Strategija “LA VISTA” d.o.o. Berane je zasnovana na želji da ostvari saradnju sa svjetski poznatim modnim kućama. “LA VISTA” d.o.o. Berane je tokom svog rada imala uspješnu saradnju sa partnerima širom Evrope, Japana i dr.

Struktura prodaje:
– 70% LOHN poslovi,
– 30% sopstveni proizvodi

Tokom svog visšgodišnjeg rada “LA VISTA” d.o.o. Berane je stekla ugled na Evropskom tržištu i šire. Posebno bi naglasili  saradnju sa sa firmama:

ITALIJA:
DITTA “Rocchi Loredano”
“Calvin Klein””
“Sottovento” SNC”
“Industria Sartoriale”
“Abruzzese”
“Errepiveste”
“Gucci”
“Andrea Bossi”
“Clay”
“Ashwood”
“Mallagrida”
“Maxfort”
“Ugo colella”
“Kiko”…

JAPAN:
”Misachi”

SLOVENIJA:
“Aidi” d.o.o.
“Mojster Miha”
“Onaon”

HRVATSKA:
“Nokturno”
“Expono”

BOSNA I HERCEGOVINA:
“FIS”
“Anyway Future Collection”
“Stig Kasaba”
“Eko Talus”

SRBIJA:
“Nikolas”
“Onix”
“Utip”
“Labos”
“Tex-trade”

KOSOVO:
“Lux-trade”
“Kika Fashion”

MAKEDONIJA:
“Sempra”

CRNA GORA:
“Raznatovic”
“Gardex”
“18. septembar”
“Centroslavija”
“Opal”
“Merkator”
“Zoratex”
“Vanja”
“Hafel”
“Kolgejt”
“Mont-sik”
“Family fashion”
“Darti”
“Zaječar” i drugi …